Szkolenia marketing automation z narzędziem SALESmanago - automatyzacja marketingu i sprzedaży


SALESmanago jest kompletnym systemem, który umożliwia zastąpienie wielu dotychczas stosowanych narzędzi marketingowych i znaczne zwiększenie sprzedaży. Ilość sposobów wykorzystania SALESmanago ogranicza wyłącznie nasza wyobraźnia. Kilka przykładów, jak można wykorzystać nasz system:

Wysyłaj automatycznie dopasowane, predefiniowane oferty. Stwórz gotowe e-maile na najważniejsze elementy Twojej oferty produktowo-usługowej i ustaw regułę, która automatycznie wyśle dopasowaną do klienta ofertę w odpowiedzi na jego zachowanie na Twojej stronie.

Wysyłaj newslettery i e-mailingi i monitoruj klientów na swojej stronie. W SALESmanago przygotujesz atrakcyjnie wyglądające szablony i zaczniesz wysyłać newslettery i e-mailingi. Po ich wysyłce dowiesz się, którzy z potencjalnych klientów wchodzą na stronę WWW. Szybko przekonasz się jak przydatne mogą być te informacje dla zwiększenia sprzedaży.

Kontaktuj się z klientem we właściwym czasie. Czy wiesz, kiedy jest najlepszy moment na kontakt z klientem? SALESmanago wie. System powie Ci, kiedy klient otworzył e-mail z ofertą i kiedy w niego kliknął. Co więcej, dzięki informacji o zachowaniu na Twojej stronie, będziesz wiedzieć o czym rozmawiać z potencjalnym klientem.

E-mail lub SMS po porzuceniu koszyka z zakupami. Automatycznie generowany e-mail wysyłany po porzuceniu koszyka może podwoić liczbę sprzedaży w sklepie internetowym. Treść takiego e-maila może zawierać ofertę darmowej dostawy, dodatkowy rabat etc. (również w zależności od wartości porzuconego koszyka).

Wysyłaj automatycznie tworzone oferty behawioralne. To zaawansowana możliwość stosowana w masowym handlu usługami i produktami. Powoduje ona, że system sam komponuje dopasowane do zachowania klienta oferty i wysyła je e-mailem. To funkcjonalność wykorzystywana m.in. przez Rainbow Tours.

Zautomatyzuj swój cykl sprzedaży i wzbogać go o automatyczny marketing. Jeśli Twój potencjalny klient jest prowadzony przez sprzedawcę pomiędzy etapami sprzedaży, ustaw automatyczne akcje marketingowe, kiedy klient przechodzi do kolejnego etapu. Np. klient przeszedł do etapu „zainteresowany” – system może automatycznie wysłać do takiego klienta przygotowane case studies, lub wysłać alert do konsultanta, by skontaktował się z danym klientem.

Realizuj automatyczne akcje cross-sellingowe. Ustaw automatyczną regułę – jeśli jakiś klient wpadł w segment C, to system wyśle mu automatyczną ofertę powiązaną. Dzięki temu zautomatyzujesz proces dosprzedaży do Twoich aktualnych klientów.

Ustaw tzw. Welcome Message i witaj każdego nowego klienta. Jeśli jakiś potencjalny klient pojawia się na Twojej stronie po raz pierwszy, wyślij do niego, po takiej wizycie, Welcome Message. W takiej wiadomości możesz zawrzeć informacje wizerunkowe, czy informacje o ofercie, które uzupełnią to, co znajduje się na Twojej stronie WWW.

Programy typu WIN-BACK. Jeśli któryś z Twoich klientów dokonał zakupu i nie pojawił się na Twojej stronie ponownie, przez – załóżmy – dwa miesiące, system może automatycznie wysłać mu zaproszenie do ponownej współpracy.

Edukuj klientów w programie Lead Nurturing. Nowe leady i nowi potencjalni klienci, których pozyskujesz, najczęściej nie są przygotowani do tego, by kontaktował się z nimi handlowiec i by przeprowadził skuteczną sprzedaż. Możesz taki lead przygotować, wysyłając do niego automatyczny, przygotowany wcześniej cykl wiadomości.

Wskaż działowi sprzedaży najlepszych potencjalnych klientów. Wyszukiwanie najlepszych potencjalnych klientów jest bardzo pracochłonne. Aby usprawnić ten proces, skorzystaj ze scoringu. SALESmanago tworzy scoring na podstawie monitoringu Twoich klientów. Najbardziej aktywnych klientów znajdziesz w zakładce Hot Leads.

Inne opcje: Programy typu punch-card – Komunikacja wewnętrzna – E-maile po kontakcie z biurem obsługi klienta – E-maile z ankietami po dokonaniu zakupu – Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak wykorzystać SALESmanago w Twoim biznesie.

Z SALESmanago korzystają:

SALESManago

Cennik

Kontakt z Klientami

E: