Szkolenia z obszaru sprzedaży (1-2 dniowe)

Sprzedaż Pro Kliencka

Szkolenie obejmuje m.in. takie tematy jak:

 • skuteczny sprzedawca – kim jest?
 • kiedy Klient kupuje – analiza w odniesieniu do koła sprzedaży,
 • analiza własnego stylu sprzedaży i komunikacji,
 • jak rozmawiać z Klientem,
 • jak rozmawiać z trudnym Klientem,
 • umiejętność zadawania pytań i słuchania,
 • jak przedstawić interesująco ofertę,
 • co oznaczają obiekcje Klienta i co z nimi robić,
 • podejmowanie przez Klienta decyzji zakupowych – jak zamknąć proces?


Cross i up – selling

Szkolenie obejmuje m.in. takie tematy jak:

 • rola sprzedawcy/ Doradcy,
 • czym jest up–selling i komu służy?
 • rola empatycznego słuchania w up-sellingu,
 • jak słuchać i usłyszeć?
 • bariery, gdzie są i co z nimi zrobić?
 • czym jest cross-selling?
 • profilowanie Klientów,
 • logika w zagajaniu Klienta,
 • przedstawianie korzyści.


Obsługa Klienta

Szkolenie obejmuje m.in. takie tematy jak:

 • dobra obsługa Klienta wg Firmy i wg Klienta,
 • standardy vs kreatywność – jak złapać balans?
 • analiza własnego stylu komunikacji z Klientem,
 • rola słuchania w procesie obsługi Klienta,
 • jak podnieść jakość obsługi Klienta w Firmie?

Kontakt z Klientami

E: