Szkolenia z obszaru zarządzania (1-2 dniowe)

Przywództwo

Szkolenie obejmuje m.in. takie tematy jak:

 • tożsamość przywódcy vs tożsamość menedżera,
 • jak wyzwalać w ludziach twórczy zapał?,
 • jak stawiać i egzekwować cele w sposób motywujący?,
 • zarządzanie talentami,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rola wzajemnego zaufania,
 • nowy członek w zespole.


Zarządzanie sprzedażą

Szkolenie obejmuje m.in. takie tematy jak:

 • analiza mikro i makro otoczenia,
 • kto powinien dołączyć do mojego zespołu?,
 • jak wyznaczać motywujące cele?,
 • monitorowanie,
 • rozmowa rozwojowa,
 • motywowanie,
 • jak podtrzymać zapał w zespole?


Budowanie skutecznych zespołów

Szkolenie obejmuje m.in. takie tematy jak:

 • tożsamość przywódcy vs tożsamość menedżera,
 • jak uwolnić potencjał w ludziach?
 • zarządzanie potencjałem,
 • analiza zespołu,
 • na czym polega synergia?
 • komunikacja w zespole w oparciu o typy osobowości,
 • analiza własnego stylu komunikacji,
 • jak wyznaczać i osiągać motywujące cele?
 • podnoszenie skuteczności zespołu.

Kontakt z Klientami

E: