Szkolenia z zarządzania sobą w czasie i skuteczności osobistej (1-2 dniowe)

Skuteczność osobista

Szkolenie obejmuje m.in. takie tematy jak:

 • definiowanie własnego miejsca w życiu,
 • odkrywanie osobistych celów strategicznych,
 • zarządzanie własnym talentem,
 • zarzadzanie priorytetami,
 • to trzyma stery w naszym życiu?
 • jak budować długofalowe relacje?
 • współzależność – czy to jest bezpieczne?
 • twórcze współdziałanie,
 • korzystanie z różnorodności,
 • budowanie balansu między życiem prywatnym i zawodowym,
 • rola wypoczynku i regeneracji sił w utrzymaniu długofalowej skuteczności,

Zarządzanie sobą w czasie

Szkolenie obejmuje m.in. takie tematy jak:

 • co myślimy o czasie?
 • odkrywanie osobistych celów strategicznych,
 • przyjrzenie się rolom pełnionym w życiu,
 • określanie priorytetów,
 • co zrobić ze sprawami, które nie przybliżają nas do celu?
 • rozwijanie umiejętności planowania tygodniowego,
 • budowanie balansu między życiem prywatnym i zawodowym,
 • rola wypoczynku i regeneracji sił w utrzymaniu długofalowej skuteczności.

Kontakt z Klientami

E: